Wie zijn wij

Na enerzijds meerdere intensieve ervaringen met 24-uurs inwonende thuiszorg en anderzijds met de verlening ervan, besloten wij samen tot oprichting van Comfort Care Company.

Marcela Madova, van oorsprong juriste, maar ook met veel ervaring in het verlenen van 24-uurs thuiszorg.
Zij is degene die de recrutering van onze werkneemsters in Slowakije behartigt.
Met haar juridische en zorgverlenende achtergrond is zij de juiste persoon om zeker te stellen dat de juiste zorg professional met de juiste antecedenten op de juiste plaats komt.

Nelleke Grootendorst, zij krijgt na een leven lang sociaal werkzaam te zijn geweest in Nederland, België, Azië, Afrika en het Midden-Oosten, de mogelijkheid om al haar capaciteiten te bundelen en in te zetten om de leefomstandigheden van onze cliënten te optimaliseren.
Zij is degene die met u in contact treedt en ook het contact met u regelmatig gaat onderhouden.