Hoe werken wij

Welke oplossing past het best bij u en uw situatie.
Na een eerste telefonisch en/of email contact komen wij graag – gratis – bij u thuis langs om een intake gesprek te voeren.
Tijdens dat gesprek noteren wij uw persoonlijke gegevens en bekijken wij welke type zorg professional het best voor u geschikt is.
Wij zijn ons volledig bewust van de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens en dragen er zorg voor dat deze nooit in de openbaarheid zullen verschijnen.
Dit waarborgen wij door uw gegevens op een memory stick op te slaan, en niet op onze computers. Onze vestiging in Slowakije volgt eveneens dit protocol.

Screening van onze zorg professionals.
Door onze Slowaakse vestiging wordt dan gezocht in onze files naar iemand passend bij uw zorgwens. Zodra die gevonden is, worden de diploma’s gecontroleerd en wordt een “bewijs van goed gedrag” gevraagd. Ook wordt bekeken of de kandidaat over voldoende kennis van duits en/of engels beschikt.
Wij geven ook nog een korte au-pair cursus mocht daaraan behoefte bestaan bij de kandidaat.

Hoe regelen wij de administratie rond de inreis van onze medewerkers.
De reis van Slowakije naar Nederland v.v. wordt door onze organisatie geregeld.

Integratie van de zorg professional in de Nederlandse samenleving.
De zorg professional zal niet permanent in Nederland blijven, maar krijgt van ons wel de gelegenheid om een cursus Nederlands te volgen.

Hoe ondersteunt Comfort Care Company in geval van problemen bij de samenwerking tussen de cliënt en de zorg professional.
Als de verwachtingen duidelijk zijn, de communicatie tussen de beide partijen helder en open en de intenties goed zijn, ligt er een goede basis voor een succesvolle samenwerking.
Doen zich desondanks problemen voor, dan is Comfort Care Company het eerste aanspreekpunt om samen met de cliënt en de zorg verlener hiervoor een oplossing te zoeken.
Wij delen graag onze ervaringen en kennis op dit gebied met werkbare tips of in serieuzere gevallen met een gesprek op ons kantoor.