FAQ’s – Veelgestelde Vragen

Hoe krijg ik de juiste zorg?
Wij bezoeken u voor een kennismaking en een gedetailleerde intake.
Hierbij leggen wij in detail uw wensen vast en zorgen voor op maat gemaakte zorg.
Natuurlijk betrekken wij hierin ook een eventuele zorgindicatie.

Kan ik de zorg aanpassen?
Ja, dat is mogelijk. Wij van Comfort Care Company houden regelmatig contact met u, zodat u uw zorgwensen continu kunt aanpassen. U bent natuurlijk ook vrij om hierover ten allen tijde met ons in contact te treden.

Kan ik ook medische zorg krijgen?
In principe wel, maar dit hangt af van het type zorg en de complexiteit daarvan.
Dit wordt tijdens het intake gesprek met u afgestemd.

Kan ik zorg krijgen op vakantie?
Natuurlijk. U heeft de beschikking over 24-uurs zorg. Voorwaarde is wel dat de zorg professional een eigen kamer heeft en u de kosten van vervoer en verblijf voor haar /hem betaalt.

Hoe kan ik Comfort Care Company bereiken?
Via email of telefoon. Ook buiten kantooruren heeft uw contactpersoon een mobiele telefoon waarop u haar altijd kunt bereiken.

In welke regio’s biedt u zorg aan?
Wij werken door heel Nederland en Belgie, maar kunnen ook in andere landen aan een zorgvraag voldoen.

Zijn de zorg professionals gediplomeerd?
Ja al onze zorg professionals hebben een opleiding afgerond die afgestemd is op uw zorgbehoefte. De juiste kwalificatie en ervaring van de bij u passende zorgverlener bepalen we samen met u.

Wat is de verhouding werk/vrije tijd?
40 uur per week wordt specifieke hulp verleend, verspreid over 24 uur per dag/7 dagen per week.
Hij/zij krijgt ook vrije tijd om bij u de omgeving te verkennen. Dit gebeurt in overleg en op tijden dat de zorgvrager geen behoefte aan zorg heeft.
Zorg wordt geboden wanneer die voor u nodig is; deze flexibiliteit hebben onze zorg professionals.

Hoe lang blijft een zorg professional?
Gemiddeld blijft hij/zij voor een periode van 6 weken tot 3 maanden bij u. De zorgprofessional schrijft zich niet in bij de gemeente als wonende op uw adres. Als u een langere aaneengesloten periode zorg nodig heeft dan rouleren wij met twee – ook door u gekozen – professionals. Hierdoor beperken wij het inwerken en overdracht tot een minimum.

Heeft de zorg professional vakantie?
Gemiddeld verblijft de zorg professional 6 weken tot 3 maanden bij u. Daarna kunnen zij vakantie nemen, waarna zij weer beschikbaar zijn.

Welke taal spreekt de zorg professional?
De zorg professional spreekt Engels en/of Duits en kan op kosten van Comfort Care Company een cursus Nederlands volgen.
In de praktijk blijkt door de intensieve interactie de taal geen barrière voor de juiste zorgbeleving/zorgverlening te vormen.

Hoe worden de zorg professionals begeleid?
De begeleiding gebeurt door Nelleke en Marcela zelf. Zij zijn altijd per telefoon direct te bereiken. De voorbereiding op de te werkstelling van onze zorg professionals gebeurt in Slowakije. Marcela controleert de diploma’s en regelt het vervoer naar en van Nederland/België. Zij controleert ook de achtergrond (verklaring van goed gedrag) in Slowakije.

Krijgen de zorg professionals training?
Wij bieden training aan in gevallen waarin daaraan additionele behoefte is.

Is Comfort Care Company verzekerd?
Ja, wij zijn verzekerd voor eventuele calamiteiten en voor de risico’s waarvan u mag verwachten dat wij verzekerd zijn.

Is de zorg professional verzekerd?
In hun thuisland hebben zij de benodigde verzekeringen afgesloten en dragen zij hun verplichte premies af. Dit wordt door ons gecontroleerd.

Heb ik de juiste verzekeringen?
Wij gaan er vanuit dat u normaal verzekerd bent. Soms sluiten cliënten een WA verzekering voor de zorg professional af, maar noodzakelijk is dit niet.

Hoe is het geregeld met de bijkomende voorzieningen/kosten voor de zorg professional?
De zorg professional verblijft bij u in huis en u stelt daarvoor een slaapkamer en – indien mogelijk – badkamer ter beschikking.
De kosten van haar/zijn levensonderhoud zijn voor uw rekening.
De reiskosten van Slowakije naar uw adres v.v. zijn niet voor uw rekening.
De verzekeringspremies voor de zorg professional komen niet voor uw rekening.
Soms wordt wel een WA verzekering afgesloten door de cliënt.
De zorg professional krijgt salaris uitbetaald in Slowakije en draagt daar haar premies af.
U betaalt de zorg professional per dag en krijgt daarvoor maandelijks een rekening van ons.
Bij beëindiging van uw contract met ons, moet u met 1 maand opzegtermijn rekening houden.

Kan ik de kosten bij de belasting terugvragen?
Indien u een CIZ indicatie/PGB heeft dan wordt de zorg in principe al uit de AWBZ/WLZ vergoed. Dit geldt ook voor huishoudelijke hulp via de WMO.
Via internet kunt u bij de belastingdienst vragen hoe de aftrekbaarheid in uw specifieke geval ligt. Wij leggen dit graag bij het intake gesprek aan u uit.

Hoe gaan jullie om met mijn privé gegevens?
Wij zijn ons volledig bewust van de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens en dragen er zorg voor dat deze nooit in de openbaarheid zullen verschijnen.
Onze vestiging in Slowakije volgt eveneens dit protocol.

Aan deze tekst kunnen geen rechten worden ontleend.